De voorlopig laatste bijdrage over covid

Het was geenszins de bedoeling zo veel over covid te gaan schrijven maar toen ik mij in het verhaal ging verdiepen kon ik er niet aan ontkomen er over te schrijven.

Ik verwijs mensen die kritisch blijven naar een aantal sites waar kritische beschouwingen te vinden zijn.

Twitter account van Dr. Mallone
(link)

De site van deStiftung Corona Ausschuss (Dr. Reiner Fuelmich)
(link)

Swiss Policy Research
(link)

Stichting Artsen Covid Collectief
(link)

Blckbx.tv
(link)

Overnu
(link)

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Zekerheden bestaan niet. Maar het publiek debat laat de ‘zekerweters’ uitgebreid aan het woord.

Als de wereld vergeven is van de ‘zekerweters’ weet ik zeker dat we in een illusie beland zijn. En die tijd is sinds een jaar aangebroken. Minister de Jonge zegt dat de injecties ‘veilig zijn’ en Ab Ostherhaus (die al eens eerder goed fout zat m.b.t. de Mexicaanse griep) stelt dat er geen vuiltje aan de lucht is. En ongeacht de input van de niet-zekerweters en feiten die in andere richtingen lijken te wijzen blijft het adagium ‘vaccineren is de enige uitweg’.

Mijn grondhouding in dit leven is dat hoe feller een persoonlijkheid blinkt des te alerter ik moet zijn op de schaduwzijde. En die grondhouding is ingegeven door een inzicht dat ik tijdens het eerste jaar van mijn studie in de technische natuurkunde kreeg. Een professor in de klassieke mechanica vroeg me wat ik van de studie vond. Mijn antwoord was’ ; hoe meer ik leer des te meer ik besef dat we niets weten’. Het antwoord van wijlen dr. Caspers was; ‘ Houd dat vast jongeman, dat gevoel zal alleen maar sterker worden’.

Iedere wetenschapper wordt gedreven door verwondering. Het willen begrijpen van complexe zaken is een uitdaging. Modellen worden gemaakt, onderzoeken gedaan, en bijstelling van hypotheses volgen uit de experimentele resultaten. En als we menen iets zeker te weten ontdekken we in de praktijk dat er grenzen bestaan aan de geldigheid van ons weten.

Welnu, we zijn beland in een periode dat onderzoekers die in het publiek debat het woord krijgen volstrekt zeker zijn van hun zaak. En dat delen ze graag met u. Wie hen op hun woord gelooft zal bij zichzelf te rade moeten gaan. Hoe kan het dat deze publieke figuren injecties aanraden waarvan het reguliere onderzoek pas over twee jaar wordt afgerond. Zijn deze wetenschappers opeens orakels geworden die nu al in hun glazen bol de toekomst met zekerheid kunnen zien?

Gelooft u in sprookjes? Dan zit u goed als u naar de huidige talkshows kijkt en deze mensen aanhoort. Slaap zacht.Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De ethische richtlijnen en waarden in de zorg staan onder druk en de Overheid blijft muisstil.

Ethiek in medische zorg is een complex vraagstuk. Welke morele principes zouden moeten gelden in de zorg ligt niet vast en een toenemende druk vanuit supra nationale instituties (de WHO) verleidt politici om door te dringen in het bolwerk van de zorg. Waar tot voor kort de zorg vooral een zaak tussen arts of zorginstelling en het individu was is er nu een leger aan politici en niet geschoolde mensen die zich inhoudelijk bemoeien met wat goed voor u en mij zou zijn.

Om een verkenning te beginnen verwijs ik nu naar een oproep van een Nieuw-Zeelandse arts , dr. Alison Goodwin, stelt het volgende geleerd te hebben tijdens haar opleiding tot arts (link);
1- Je mag de gezondheid van een patiënt nooit schaden
2- De patient heeft heeft het recht op ‘informed consent” . Dat wil zeggen dat
eenieder de voor- en tegens van een behandeling te weten moet krijgen en
zelf tot een oordeel (wel of geen acceptatie van de behandeling) komt.
3- Eenieder heeft het recht een medische behandeling te weigeren

In het kader van de covid-injecties wordt er getornd aan punt 2 en afgeleid daarvan op punt 1. Het is namelijk zo dat de injecties onder een nood-verordening zijn goedgekeurd en het totale onderzoek pas eind 2023 is afgerond.

Dr.Erwin Kompanje (Universitair hoofddocent klinische ethiek, onderzoeker, klinisch ethicus voor de Intensive Care van het Erasmus MC en filosoof ) stelt dat er een aantal waarden centraal staan in de zorg waar nog nooit aan getornd is maar die nu opeens ter discussie lijken te staan. (link). Die waarden zijn volgens hem;
a- solidariteit
b- rechtvaardigheid
c- mede-menselijkheid
d- non-discriminatie

Kompanje schrikt er van dat er zorgmedewerkers zijn die t.a.v. Covid-patienten de neiging zouden hebben die niet te willen behandelen. Zoals ik zelf ook al in eerdere bijdragen op mijn blog aangaf zou dit de deur kunnen openen naar het niet behandelen van mensen met een ongezonde levensstijl. En dan is het hek van de dam.

In een artikel van Thomas R. McCormick et al. (link) wordt er nog een vierde afweging toegevoegd aan de richtlijnen t.w.; Behandelingen moeten voor iedereen toegankelijk zijn en op een ‘eerlijke’ manier ‘verdeeld’ worden, denk dan b.v. aan transplantaties van organen.

De harde realiteit van vandaag is dat de punten 1 t/m 3 allemaal ter discussie staan sinds covid bestreden wordt. Ook staat punt d ter discussie. En als we kijken naar de eerlijke verdeling ontvouwt zich een wereld waarin de westers landen al over en derde shot nadenken hoewel het merendeel van de mensen nog geen toegang heeft tot het eerste shot. En op dat punt moeten we goed nadenken over dat supra-nationale instituut als de WHO. Wel een medische oekaze uitvaarden maar qua implementatie wereldwijd geen vuist kunnen maken.

Hoe staat het er voor m.b.t. ‘informed consent”? Dan zijn er wat mij betreft een heel aantal vragen
I Heeft onze overheid een afgewogen beeld naar voren gebracht m.b.t. de injecties?
II Zijn wij er op gewezen dat we een experimentele interventie ondergaan?
II Zijn we gewezen op de onzekerheid m.b.t. de lange termijn effecten van de i njecties?
IV Is er alles aan gedaan om een publiek debat te houden waarin verscheidene
vises voor het voetlicht zijn gehouden?
V Is er een ‘feitelijk’ debat gevoerd of worden emoties misbruikt?

Zoals ik er naar kijk is aan geen van voorgaande punten voldaan. Het demissionaire kabinet heeft zich nog nooit uitgesproken tegen de eenzijdige belichting in de media en daarmee een grondprincipe van onafhankelijke journalistiek (op de NPO dan) ter discussie gesteld. Waar er over macht- en tegenmacht gesproken wordt zijn dat vooral praatjes vor de vaak dus.

Punt V is een interessant punt. Als de Overheid science based beleid zegt te voeren maar er mensen in betrekt die twee petten op hebben, te weten aan het bed staan en beleid moeten vorm geven, kun je de emotie nooit scheiden van wat goed is voor het gehele plaatje.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Anti-body-dependant-enhancement (ADE). Is er een risico dat gevaccineerden juist heftiger gaan reageren op het gemuteerde virus?

ADE is een punt van twist tussen virologen. Het feit dat mensen specifiek met het spike-proteine zijn geinjecteerd zou bij het oplopen van een variant van covid-virus juist tot een ernstiger klinisch beeld kunnen leiden. Dat aspect is nooit voor het voetlicht gebracht omdat mainstream media ingefluisterd door mainstream virologen dat onder het tapijt veegden. Toch is dat vreemd omdat uit de geschiedenis is gebleken dat dit wel degelijk kan optreden.

Lees hier een artikel van professor Timothy Cardozo, associate professor aan de NYU school of medicine. (link). Hij wijst er op dat iedereen die zich liet injecteren hier op gewezen had moeten worden. De conclusie is zeer ferm.

Given the strong evidence that ADE is a non-theoretical and compelling risk for COVID-19 vaccines and the “laundry list” nature of informed consents, disclosure of the specific risk of worsened COVID-19 disease from vaccination calls for a specific, separate, informed consent form and demonstration of patient comprehension in order to meet medical ethics standards. The informed consent process for ongoing COVID-19 vaccine trials does not appear to meet this standard. While the COVID-19 global health emergency justifies accelerated vaccine trials of candidates with known liabilities, such an acceleration is not inconsistent with additional attention paid to heightened informed consent procedures specific to COVID-19 vaccine risks.

Ik moet zelf geregeld denken aan de advertenties die vaak in kranten staan. Daarin kun je tegen betaling mee doen aan testen voor experimentele medicijnen. De disclaimers en gevaren worden daarin altijd uitvoerig besproken. De tekst die u daar leest had ook aan u voorgelegd moeten worden voordat u in een tent uw injectie kreeg. Daarin had ook moeten staan dat men het gevaar van ADE niet onderzocht heeft; mensen die al covid hadden doorgemaakt zijn niet meegenomen in de beperkte experimenten.

Ik hoop met heel mijn hart dat er geen te gekke zaken gaan optreden. Maar de experimenten die al uitgevoerd zijn hebben kwalijke uitkomsten laten zien. En lees hier in een open brief hoe meerdere artsen hun zorgen uiten.(link)

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

En de effectiviteit van de injecties? Kijk naar de schokkende cijfers in Israel en het VK.

Na meer dan een half jaar kunnen we kijken wat de effectiviteit van de injecties is. Wat een groot aantal deskundigen al dacht is waarschijnlijk werkelijkheid. De injecties slaan feitelijk een stap in het immuunsysteem over (een systeem dat gelaagd is en zeer complex werkt). Daardoor zou, zo zeiden die terzijde geschoven virologen, de effectiviteit van de injecties niet zo goed blijken te zijn. In dit artikel kunt u zelf oordelen.(link)

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

En hoe gaat het in Zweden? ….de doemscenario’s zijn niet uitgekomen…

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De ‘onafhankelijke’ fact checker voor facebook en google blijkt gesponsord te zijn door Johnson en Johnson.

Ik schreef al eerder dat de censuur op de twee social media platforms door een zogenaamd onafhankelijk instantie werden uitgevoerd. Vandaag werd duidelijk dat dit dus niet het geval is.
(link)

Geplaatst in Geen categorie | 1 reactie

De corona app..realiseer je dat de je steeds vaker te volgen bent

De app met vinkje wordt een verplicht onderdeel van uw leven. Wellicht mag het gele boekje in uw tas blijven zitten als de geldigheid er van blijft bestaan. Realiseer u dat u vanaf nu op steeds meer locaties in beeld bent. En ik weet dat ze u en mij verzekeren dat ze u niet volgen maar toch bent u door uw telefoon en veel apps die daar aan staan vanaf nu nog vollediger in beeld.

Het schrikbeeld van een samenleving waarin de telefoon een noodzakelijk onderdeel van uw leven wordt is dichterbij gekomen. Is dat een gewenste uitkomst geweest van de big tech? En als ik dan nog even mag memoreren dat 5 G uitgerold wordt en u nog beter bent te lokaliseren zie ik toch echt iets anders dan een corona-crisis.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Op welke schaal kijk je naar dit wereldtoneel?

De een kan slechts met moeite zijn eigen leven op de rails houden, de ander kan een organisatie in gang houden en er zijn ook mensen die op wereldschaal of nog verder kunnen reiken. Het is zinvol vanuit je eigen beperkte ruimte boven deze wereld te gaan hangen , ja Musk en zijn vrienden hebben gelijk dat dat zin heeft. Vanuit die positie kun je heel andere mechanismen waarnemen.

Als kapstok neem ik een artikel uit Trouw (link) dat wijst op de ambities van de grote tech bedrijven die graag onderwijs gaan aanbieden. Door hun ongekende databases vol (gestolen, zo noem ik dat maar) kennis kunnen zij aanbieders van content worden. De gedachte van een google university is realistisch. Op het gebied van gezondheid wil Amazon marktleider worden en ze zijn al met de uitrol bezig van hun eigen medische online omgevingen (link). Ik zie een groeiende groep mensen gebruik maken van wearables en slaap-apps. We geven dus al toegang tot onze eigen medische data.

U maakt al gebruik van de betaalsystemen van apple en het zal niet lang duren of de eigen digitale munten komen er toch echt. De keerzijde daarvan is dat contant geld verdwijnt en daarmee vooral de kleine man geraakt wordt. Mijn tegels en de uwe worden immers op de vrije zaterdagen gelegd toch? We moeten ook niet vergeten dat ons surfgedrag en onze locaties al uitgebreid in beeld zijn. Internet of things betekent dat alles in ons huis gaat praten met elkaar en met de tech-bedrijven.

Op extreem grote schaal gekeken krijgt een kleine elite steeds meer (alle) aspecten van ons leven in zijn greep. Dat is een stille revolutie waar wij ingelokt zijn en we vrijwel gedachteloos in verdwijnen.

Dit stille proces zal ons allemaal opslokken en afhankelijk maken. Het zal ons tegen elkaar opzetten (wat met de covid-19 al gebeurt nu) en ons knechten.

Wakker zijn is helemaal geen gek begrip. Het is echt tijd dat steeds meer mensen beseffen dat een kleine elite van extreem rijke mensen toegang krijgt tot ons volledige leven. Als we daar niet tegen opstaan zijn we binnen twintig jaar in een systeem geraakt dat ons met weemoed doet terugdenken aan onze vrijheden.

Een extreem goede uitzending over dit onderwerp is terug te vinden in een van de hoorzitting van Reiner Fuelmich (link) Daarin komt een groot stuk geschiedenis voorbij over eugentica, en een razend interessant interview met Vera Sharav (link) die als overlevende van de Holocaust zoveel rondom de covid-19 idioterie herkent uit haar Holocaust verleden.

Ik kan iedereen aanraden om eens vanaf een grote hoogte naar de huidige ontwikkelingen te kijken en zich de waarschuwingen van o.a. Sharav aan te trekken.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Een foute bijdrage…de superspreaders

Het reproductie getal wordt voornamelijk bepaald door een relatief kleine groep van super-spreaders. Simpel gezegd kunnen van de 10 mensen die we onderzoeken er 2 zijn die voortdurend heel veel anderen infecteren en de andere 8 infecteren niemand of slechts weinig anderen. (link)

Omdat zowel gevaccineerden als ongevaccineerde mensen nog kunnen infecteren kunnen we de collectieve discussie anders polariseren. Mijn voorstel (vilein ja) is om alle superspreaders een negatief vinkje te geven en alle anderen mensen een groen vinkje.

Ik ben benieuwd wat u tegen deze visie hebt in te brengen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen