Recalibration of Speech

Boeiend om een filmpje te zien waarin Julie Inman Grant de discussie wil openbreken over de ‘freedom of speech”. (link) Een kort onderzoek op internet is dat deze vrouw in Australie aangesteld is als e-safety specialist. Uiteraard zal zij goede aanbevelingen doen omtrent het indammen van woord-terreur op de diverse sociale platforms.

We moeten echter ook de keerzijde durven zien. Als een niet democratisch gekozen Organisatie als het WEF die vergaande ideeën heeft over de versmelting van tech en politiek en het menselijk lichaam dit toelaat kunnen we er zeker van zijn dat dit hoort bij de idealen van die Organisatie. Het WEF heeft als doel de individuele mens ondergeschikt te maken aan technologie en algorithmes. Hun publieke motto is ” you own nothing” en daar had natuurlijk moeten staan ‘ we own nothing”. Maar deze nuance geeft precies weer wat de 1%v rijkste mensen voor ogen hebben m.b.t. de status van de overige mensen op deze aarde. Mind-control, implantaten in lichamen (hersenen) zijn de droom van de mensen die zich aan dit platform verbonden hebben.

Ik zie de negatieve kant van deze uitspraak dan ook meer dan de positieve kant.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De autonomie ondergraven

Er waait een gure wind waarin mannetjes en vrouwtjes stellige meningen verkondigen die het gewone volk duidelijk moeten maken dat we aan de vooravond van een crisis staan.

Hugo de Jonge verplicht tot het installeren van hybride warmtepompen maar begrijpt blijkbaar niet dat de energieconsumptie aan elektriciteit dan 2 tot 3 keer zo groot wordt per huishouden. En de vraag is op welke wijze die energie opgewekt wordt. Wynia (link) legt nog eens fijntjes uit dat dit een zeer onzalig plan is en ook nog voorbij gaat aan de hoge kosten. Wie gaat het voor de huishoudens betalen? En goed om ook nog te vermelden dat de geluidskasten buiten gaan brommen en tot grote geluidsvervuiling en stress bij mens en dier gaan leiden. Hugo verschuift problemen en creëert nieuwe maar lost ze niet op. En de stelligheid waarmee dit decreet uitgevaardigd wordt is een zoveelste demonstratie van een geïsoleerd opererende betweter.

Dat de wieken van windmolens niet te recyclen zijn (worden gedumpt in de natuur) en de recycling van zonnepanelen nog niet van de grond is gekomen zal de groene idealisten een worst zijn. Daar komt nog bij dat de windmolens op zee tot vervuiling leiden (denk aan de tonnen aan metallisch afval die afkalven van deze molens), De wieken vermorzelen vogels, en een groot aantal parken zal de wind verstoren en lokaal ongetwijfeld tot veranderingen leiden. Kortom, ook hier zien we weer een verschuiving van problemen. Lees hier een opsomming van alle negatieve milieu effecten (link). Maar ondanks al deze nadelen zal de “green deal” (ha ha) doorgang vinden.

Op individueel gebied worden we dan nog geconfronteerd met de vaccin-maffia. De WHO , geleid door een directeur met een zeer discutabel verleden, gaat de facto bepalen wanneer er sprake is van een crisis, gaat landen beleid opleggen en mag zelfs als de crisis niet aan alle geldende criteria voldoet (lachwekkend ja) toch een crisis uitroepen. We worden een systeem van onderwerping ingetrokken dat zijn weerga niet kent. Lees hier en huiver.

Ondertussen blijkt de invloed van het WEF toch niet zo klein te zijn als Rutte ons wilde doen geloven. De komende bijeenkomst in DAVOS zullen hij en Kaag en een aantal andere ambtenaren er aanwezig zijn. Moeilijk voorstelbaar is dat dit niets voorstelt (wat Rutte wilde doen geloven) of hij en Kaag vinden het wel lekker een keer 4 dagen te gast te zijn op een zinloos event.

Wie overigens overtuigd is van de desastreuze klimaatveranderingen zal toch ook eens op deze site moeten kijken (link). Wat zijn de werkelijke feiten? U zegt het maar. Het is maar wat we willen lezen of zien toch?

Heerlijk om te zien hoe de politieke elite de wereld een nieuwe kant opduwt die niets te maken heeft met ‘build back better’ maar gewoon opnieuw de slang zichzelf in zijn eigen staart laat bijten.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

The ministry of truth

Hoewel er lacherig gereageerd wordt op de Amerikaanse overheidsinstelling die desinformatie gaat bestrijden is het een belangrijke mijlpaal. De Overheid die in principe de discussie over wat waar is zou moeten overlaten aan het publiek domein waar de voor- en tegenstanders elkaar treffen gaat voor u en mij bepalen welke informatie welgevallig is.

De Big tech algorithmes die me nu al 1 duidelijke richting op willen sturen als ik informatie wil verzamelen over topics wordt nog verder ingeperkt door de gekozen volksvertegenwoordigers. Zij gaan vanaf nu bepalen wat waar of onwaar is. De vergaande versmelting van militaire tactieken, selectieve medische ‘feiten’ en verborgen agenda’s gaan bepalen waar we als samenleving naar toe bewegen. De Overheid gaat big tech gebruiken om zijn koers uit te zetten.

Wie goed kijkt ziet dat de digitale ID die de EU gaat invoeren en de digitale munten die de centrale banken in voorbereiding hebben gekoppeld kunnen worden aan het narratief dat de Overheid wil uitdragen. Zowel de digitale ID en de digitale munten (Follow the Money schreef daar een zeer inzichtelijk artikel over) kunnen ingezet worden om mensen op grond van willekeurig gekozen criteria uit te sluiten van activiteiten. Wie leest dat de geld programmeerbaar kan worden waarmee de centrale bank bepaalde uitgaven kan blokkeren of oormerken begrijpt dat onze vrijheid ter discussie staat. En dat zou een volgende stap betekenen in het knechten van het ‘domme volk’. We hebben immers al geaccepteerd dat vrij reizen conditioneel is geworden door de corona ID.Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Voeding en Welvaartsziekten, een boek dat ons duidelijk maakt hoe de werkelijkheid niet naar de ‘wetenschap’ luistert

Wie het boek van Rutger Bregman leest (De mens deugt) vindt daar een aantal hoofdstukken terug die gaan over het gevangenisexperiment en het experiment met schokken van Milgram. Bregman schrijft nog maar eens dat de conclusies die daar lange tijd aan verbonden waren niet kloppen. Fraude c.q. niet alle feiten publiceren lag daar aan ten grondslag. In het publiek domein blijven we volharden de oude en foute conclusies met elkaar te delen.

Tijdens de corona leerde ik dat de overdaad aan niet te verifiëren data en het negeren van bevindingen uit diverse wetenschappelijke onderzoeken ‘common sense’ werd. Zelfs de wil om in retrospectief naar de effectiviteit van maatregelen te kijken (onder het mom dat de impact van individuele maatregelen niet te kwantificeren is 🙂 ) is er bij de regeringspartijen niet. Het narratief dat verspreid wordt werd slechts genuanceerd door individuele wetenschappers die hun nek durfden uit te steken en door de huidige WOB onderzoekers die boven water halen dat de wetenschap genegeerd werd.

Het boek van ir. Marijke Samsom (Voeding en welvaartsziekten) confronteert de lezer herhaaldelijk met deze ongemakkelijke werkelijkheid. De mythe van de goede onverzadigde vetzuren, de mythe over de relatie tussen zout en bloeddruk en de opmerkelijke adviezen om veel fruit te eten kunnen niet onderbouwd worden. Toch zijn het precies die adviezen die als een propaganda over ons uitgestort worden. Samsom is er duidelijk over dat de belangen van boeren, voedselproducenten en Farmacie ons deze dwaalweg bewust wijzen.

Wie durft te twijfelen aan ieder narratief dat de Overheid verspreidt komt tot rare ontdekkingen. Jaren terug maakte de journalist Paul Schreyer een docu over de ‘pandemic simulation games’. (link) Wie deze video bekijkt kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de huidige ‘realiteit” een gecreëerde werkelijkheid is die de belangen van machtige politieke groepen vorm geeft. De complotdenker kan met deze video veel van zijn kritiek onderbouwen. De bewuste manipulatie van samenlevingen is zorgvuldig voorbereid.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Gezond eten en afvallen

Een heerlijk interview met Marijke Samsom beluisterde ik op de nieuwewereld tv (link) . Zij dook vijf jaar in de litteratuur over gezond eten en afvallen. En ook daar blijkt te gelden dat wat geadviseerd wordt door Nationale Instellingen op veel fronten niet onderbouwd kan worden door onderzoek.

Bovendien komen er in dit interview een aantal interessante punten op tafel;
1- Een vegetarisch dieet is voor een deel van de mensen niet goed. Genetische factoren zullen bepalen wie zonder vlees kan.
2- De gezonde oliën zoals zonnebloemolie en in mindere mate olijfolie kunnen bij langdurige verhitting tot de vorming van aldehyden leiden. Die zijn bewezen schadelijk voor ons.
3-De mythe van de correlatie tussen teveel zout en hoge bloeddruk.
4-Niet het aantal calorieën bepaalt of je te dik wordt maar de keuze welke voedingsstoffen je tot je neemt
5- Een teveel aan koolhydraten is een trigger voor vet-vorming
6- De foute vetten zijn volgens haar de ‘goede ‘ vetten

Dan nog een staaltje economie en voeding. In de V.S. bepaalden de commerciële belangen m.b.t. soja en zonnebloem en mais welke kant de voedingsadviezen op gingen. Niet gek maar ook bepalend geworden voor het beleid in Europa !


Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Antiquairs en kringloopwinkels moeten spullen gaan registreren. Ik zou thuis ook maar vast beginnen met alles vast te leggen…

Echt fantastisch om te kijken naar dit korte filmpje. (link) Om heling te voorkomen of te dwarsbomen mogen alle spullen in kaart gebracht worden. Een godsonmogelijke opgave natuurlijk. Maar waar de invoering gebracht wordt als een maatregel om heling te voorkomen kunt u gevoeglijk het volgende lezen; ” We staan aan de vooravond van een complete registratie van alles om ons heen. Niets zal in de toekomst meer verhandeld kunnen worden zonder dat dit opgemerkt wordt in een centraal register. We zijn straks aan alle kanten gebonden aan dit controle systeem”.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Klimaatprofeten. De ongemakkelijke waarheid van metingen t.o.v. de doemdenkers.

In een prachtig overzicht zet Ole Humlum (emeritus professor aan de Universiteit van Oslo) de lezer aan het denken. Hij toetst de huidige gedachten over CO2 , overigens met minder impact dan waterdamp zo lees ik, aan de metingen die sinds 1979 middels satellieten gedaan worden en via allerhande meetstations op land en zee gemaakt worden. Naast het feit dat hij haarfijn uitlegt wat de onzekerheden in deze metingen veroorzaakt (type apparatuur en de wijzigende locaties waarop gemeten wordt alsmede uiteraard de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid) laat hij zien dat laatste 5 jaar een trend naar ‘normaal’ aangeven. Dat is een heel ander geluid dan het IPCC laat horen en zet je wellicht aan het denken over de klimaatfanatici in het globale politieke veld.

Ik raad je aan ook andere rapporten op deze site te lezen. Zij laten het zo broodnodige tegengeluid horen waarmee je je eigen inzichten kunt aanscherpen. (www.thegwpf.org)

Het narratief van de doemdenkers is qua onderbouwing in het geheel niet zo sterk en ‘zeker’ als ze ons doen geloven. Lees b.v. ook de rapporten over de kosten van windenergie en de catastrofale gevolgen van alle paniek-initiatieven qua klimaat op de armoede in de wereld.

Het is zinvol na te denken of adaptatie niet een veel nuttiger benadering is dan de abrupte wending van de steven waarvan de gevolgen wel eens rampzalig kunnen uitpakken voor de armen en de de huidige middenklasse.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

We leven van crisis naar crisis. En daar kiezen we zelf voor

Als een zaak duidelijk werd de afgelopen weken dan is het wel dat de huizencrisis een kwestie van keuzes maken is. Nu blijkt met een noodwet de Overheid van alles en nog wat te kunnen vorderen als het om bewoning gaat. De afgelopen jaren is die keuze nooit gemaakt voor alle Nederlanders die dezelfde problematiek ervoeren. De crisis is doelbewust geaccepteerd.

Corona is vanaf het begin tot een crisis bestempeld. Als we naar de gevolgen kijken is bekend dat jonge kinderen taalproblematiek ontwikkelden door de mondkapjes, de studenten de binding met elkaar en de instelling verloren. Bovendien blijkt uit cijfers in Belgie dat momenteel vooral de dubbel gevaccineerden en geboosterde mensen vooral op de IC’s komen of komen te overlijden. Deze crisis is ontstaan door tegengeluiden te negeren en een centraal narratief te propageren. Dat was een doelbewuste keuze.

De energiecrisis is geen crisis zolang we accepteren dat we gas uit Rusland afnemen. Hoe pijnlijk ook wat Poetin nu doet, de alternatieven zijn ook zelden ‘zuiver’. We moeten dan onze voorraden bij niet democratische regimes gaan kopen of dragen bij aan Schaliegas winningen. Zolang we accepteren dat de ooit ingezette keuze voor Russisch gas een bewuste was kunnen we over de paniek vandaag de dag zeggen dat het een crisis is waarvoor we kiezen.

De inflatie is o.a. te wijten aan het ruimhartige geldbeleid van de ECB. Junk werd overgenomen van banken en geld werd bijgedrukt. Dat de schulden van landen als Italie opliepen is geaccepteerd. De huidige inflatie is te wijten aan doelbewuste keuzes uit het verleden. Zij is dus ook een gecreeerde crisis.

De klimaatcrisis is een narratief. Niemand weet zeker welke processen op grotere schaal (nog niet doorgrond door de mens) een rol spelen. Ja, we voegen veel COs toe. Maar nooit is met zekerheid te zeggen hoe de klimaatdynamiek werkelijk in elkaar steekt. In retrospectief met modellen ‘verklaren’ wat het klimaat doet zegt niets over de werkelijke dynamiek. Het is een ‘best guess’ waar we nu mee werken. Naast deze ‘best guess’ is besloten om skeptici van de discussie uit te sluiten. De huidige crisis is dan ook vooral een crisis die geconstrueerd is.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen